Kérjük támogassa alapítványunkat!

GONDOSKODÁS ALAPÍTVÁNY
9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály u. 5.

ADÓSZÁMUNK:
18536546-1-08

A Gondoskodás Alapítvány céljai eléréséhez az alábbi programokat valósítja meg:

  • adományok gyűjtése, fogadása,
  • pályázatokon való részvétel
  • Jótékonysági vigasság rendezése

Az alapítvány cél szerinti tevékenységei közül közhasznú tevékenységei:

  • kulturális tevékenység közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása,
  • egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
  • családok védelme és a családok jólétének erősítése társadalmi esélyegyenlőségeik elősegítése,
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szenvedélybetegek, munkanélküliek, hajléktalanok, veszélyeztetett gyermekek, többgyermekes családok, értelmi sérült felnőttek, idősek státuszához igazodó segítségnyújtás, támogatás,
  • rehabilitációs foglalkoztatás pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek részére segítség szervezése,
  • sport tevékenység a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok részére.

Az alapítvány szolgáltatásait igénybe vehetik:

Idősek Bentlakásos Otthonaiban élők, Idősek Nappali ellátását igénybe vevők, Alapszolgáltatásban részesülő idősek, Naposház és az Autista Csoport fiataljai, Hajléktalan ellátást igénybe vevők, Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásait igénybe vevők, Gyermekek Átmeneti Otthona lakói.