Hajléktalan ellátás

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4. szám alatt üzemelteti a Hajléktalanok Nappali Melegedőjét és a Hajléktalanok Átmeneti Szállását a Kistérség 26 településének hajléktalan-ellátása céljából.

Nappali Melegedő

A nappali melegedő a tizennyolcadik életévüket betöltött, önellátásra képes hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget a hét minden napján 07 órától 19 óráig, rendszeresen vagy esetenként. A Melegedőben egy időben 30 fő tartózkodhat.

Lehetőséget biztosít:

 • közösségi együttlétre,
 • pihenésre,
 • személyi tisztálkodásra,
 • személyes ruházat tisztítására,
 • ételmelegítésre, tálalásra, fogyasztásra,
 • hivatalos ügyek intézéséhez segítségadásra,
 • egészségügyi szolgáltatás igénybevételére.

A nappali melegedő intézménye a hajléktalan személyek körében utcai szociális munkát is végez prevenciós jelleggel.

A nappali melegedő igénybevételéért térítési díj nem kérhető, a szolgáltatást az igénybevevőknek térítésmentesen kell biztosítani. (1993. évi III. tv. 115/A§ f)

A nyitva tartás ideje alatt ellenszolgáltatás nélkül bárki bármikor igénybe veheti, amennyiben a Házirend pontjait betartja. Az intézmény látogatásának alapfeltétele az alkoholmentesség.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

A szolgáltatást azok a hajléktalan személyek vehetik igénybe, akik életvitelszerű lakáshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

A szálló engedélyezett férőhelyszáma 28 fő. A Szállót 1+1 évre azon tizennyolcadik életévüket betöltött hajléktalan személyek vehetik igénybe, akik önellátásra képesek és a házirend előírásait maradéktalanul betartják.

A nappali melegedő és az átmeneti szállás egy épületkomplexumban található, valamint a melegedő szolgáltatásait igénybevevők 95%-a a Szálló lakóiból kerül ki, így az integrált technikai feltételek mellett integrált szakmai munkát végzünk.

A nappali melegedőben jelzett feladatokon felül az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • éjszakai pihenést,
 • ágyneműt
 • elsősegélyhez szükséges felszerelést,
 • családi és társadalmi kapcsolatok ápolása,
 • szociális, mentális gondozást,
 • egyéni esetkezelés, a Szállóról történő továbblépés érdekében.

Az intézmény szolgáltatásai folyamatosak, a nap 24 órájában rendelkezésre állnak.

A Szállás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, amely az igénybe vevő jövedelmének figyelembe vételével és a fenntartó térítési díjakról szóló határozata alapján kerül megállapításra. Az első 30 nap térítésmentes.

Jelentkezni személyesen lehet, a felvételről az intézmény vezetője dönt. Feltétel: intézményi orvos vizsgálata, önellátásra való képesség. Kerekes székes személyt nem tudunk fogadni.

Térítési díjra vonatkozó információkat lásd a rendelet 1. és 2. sz mellékletében: Térítési díj rendelet

Az igénybevétel kérelem adatlap kitöltésével lehetséges: Kérelem adatlap letöltése