Tavaszi ünnepek

Májusfa állítás, verses köszöntők, megemlékezések az édesanyákról

A KESZI szinte valamennyi intézményében május első napjaiban köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Az ellátottak közreműködésével előadott versek, dalok mellett több helyszínen óvodások, illetve iskolások adtak műsort.

Mosoni Idősek Klubja: A Mosoni klubban a Kossuth Lajos Gimnázium tanulói, Müller András és Tóth Bence köszöntötték fel az anyukákat, nagymamákat és dédnagymamákat. A két önkéntes diák, Mihályi Mária mentálhigiénés munkatárs segítségével verses, zenés, dalos műsorral készült az anyák napi köszöntőre.

Óvári Idősek Klubja: Az Óvári idősek klubjába a Vackor óvoda gyerekei látogattak el. Az intézmény udvarán anyák napi versekkel, körjátékokkal kedveskedtek az időseknek, majd átadták a virágokat. Az idősek az ünnepi műsort saját készítésű babákkal köszönték meg, melyeket a gyerekek nagy örömmel fogadtak.

Idősek Otthona: A Lengyári úti Idősek Otthonában a májusi megemlékezések sorát májusfa „állítással” kezdték az idősek. Felidézték az ifjúkori emlékeket, a májusfa állítás szép hagyományát. Közben színes szalagokat vágtak, melyeket jelképesen felkötöttek az intézmény kertjében található fára, örömet szerezve ezzel a hölgy lakóknak. A májusi ünnepségek az Anyák napi megemlékezéssel folytatódtak. Az ellátottak bensőséges hangulatban, versekkel, dalokkal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat. Nagy Sándor mondott köszöntőt, Tihanyi Istvánné, Hegyi Józsefné és Koller Istvánné pedig versekkel, dalokkal tették bensőségessé az ünnepi pillanatot.

Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye – Naposház: A Naposház idei Anyák napi ünnepségén rendhagyó módon köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. A rendezvényen bemutatták azt a szociális foglalkoztatáson túl folyó szakmai munkát, aminek eredménye minden évben egy-egy színdarab, illetve táncprodukció, amely gyakorlásában, bemutatásában nagy örömmel vesznek részt a fiatalok. Idén a Hófehérke és a hét törpe című klasszikus mese humoros feldolgozását tanulták meg a fiatalok, valamint a polka tánclépéseivel ismerkedtek meg. Az ünnepség a bemutatók után az édesanyák rövid, verses felköszöntésével folytatódott, majd a fiatalok saját maguk készítette süteménnyel kínálták meg hozzátartozóikat. A szülők ezután megtekinthették az intézmény ellátottjai által idén, különböző eseményeken, versenyeken szerzett okleveleit és az ünnepi faliújságot.

Lébény Idősek Klubja: Bensőséges ünnepséget szerveztek az édesanyák, nagymamák tiszteletére a lébényi klubban is. Sipos László Tiborné kedves és megható köszöntője után Fehévári Lászlóné önkéntes szavalata csalt könnyeket a gondozottak szemébe. A jelenlévőknek virággal kedveskedtek és pezsgős koccintással éltették eme nap főszereplőit, az ÉDESANYÁKAT.