Alapszolgáltatási Centrum

Az Alapszolgáltatási Centrum személyes gondoskodást nyújtó – szociális alapszolgáltatás keretében biztosítja az alábbi szolgáltatásokat: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátást idősek részére Mosonmagyaróvári Kistérség közigazgatási területén.

Étkeztetés

9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály u. 5.
Elérhetőségek: vezetékes telefon, fax:96-206-041 mobil: 06-20-40-600-60
E-mail:
Vezető: Zimmerer Károlyné

Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek biztosítunk napi egyszeri meleg étkezést, akik önmaguk illetve eltartottjaik részére, tartósan vagy átmeneti jelleggel:

  • koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk,
  • pszichiátriai - vagy szenvedély betegségük,
  • hajléktalanságuk

miatt nem képesek biztosítani.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően, (munkanapokon, illetve igény szerint munkaszüneti és ünnepnapokon) egyszeri meleg étel biztosításával történik.

Háziorvos javaslatára diétás étkeztetést biztosítunk minden főzőkonyháról.

Az étkeztetés biztosításának ideje: naponta 11.00 – 13.00 óra között történik.

Az ellátás biztosításának módja minden településen:

  • kiszolgálással, egyidejű helyben fogyasztással,
  • elvitel lehetővé tételével,
  • lakásra szállítással valósul meg.

Az étel házhoz szállításához szükséges 2 db csere ételhordó biztosítása, melynek tisztántartásáról az ellátott köteles gondoskodni.

Térítési díjra vonatkozó információkat lásd a rendelet 1. és 2. sz mellékletében: Térítési díj rendelet

Az igénybevétel egy kérelem adatlap kitöltésével lehetséges: