GONDOSKODÁS
ALAPÍTVÁNY
9200 MOSONMAGYARÓVÁR
ZICHY M. U. 5.

Kuratórium elnök:
Zimmerer Károlyné
Tel: 96/206-041 06/20/40-600-60
e-mail:


A Gondoskodás Alapítvány célja:

A szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai-működési feltételeinek javítása, a gondozás színvonalának emelése, pl.: rehabilitációs programokkal, kulturált szabadidő eltöltéssel, a közösségi élet és egészségügyi programok szervezésével, mentális gondozás feltételeinek javításával, a társadalmi kapcsolatok erősítésével. Célja továbbá az alapítványnak, hogy a hátrányos helyzetben élők társadalmi integrációját elősegítse, mindennapjaikat megkönnyítse.

Az alapítvány cél szerinti tevékenységei közül közhasznú tevékenységeink:

Kulturális tevékenység közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása

 • Idősek Juniálisa
 • Idősek részére szervezett Kistérségi Ki-Mit-Tud
 • Színházlátogatások támogatása
 • Előadások, rendezvények támogatása

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység

 • Idősek bentlakásos intézményei lakói, Gyermekek Átmeneti Otthona lakói, Naposház, Autista Ház tagjai számára kirándulások támogatása
 • Naposház, Autista Ház ellátottai nyaralásának támogatása
 • Egészségfejlesztés az ellátottak körében

Családok védelme és a családok jólétének erősítése társadalmi esélyegyenlőségeik elősegítése, életvezetési nehézséggel küzdő családok, családtagok segítése, veszélyeztetett gyermekek, több gyermekes családok segítése.

 • rendezvények, előadások támogatása
 • táboroztatás támogatása

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a nemzeti- és etnikai kisebbségek, a fogyatékkal élők, időskorúak, munkaerőpiacról kiszorultak, gyermekek és gyermekes családok, szociális és gyermekjóléti ellátás magas minőségi színvonalon, a társadalmi részvételhez való segítségnyújtás.

Rehabilitációs foglalkoztatás

 • foglalkoztatási anyagok biztosítása, idősek, fogyatékkal élők, hajléktalan ellátottak, gyermekek átmeneti otthona lakói, hátrányos helyzetű családok, gyermekek részére

Sport tevékenység a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása, sportrendezvények szervezése, illetve sportrendezvényeken való részvétel biztosítása.

Az Alapítvány szolgáltatásait igénybe vehetik a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ szakmai egységeiben ellátott magánszemélyek, családok, hátrányos helyzetű csoportok.

Céljaink eléréséhez megvalósítandó programjaink:

 • adományok gyűjtése, fogadása
 • jótékonysági rendezvény szervezése,
 • pályázatokon való részvétel

Az alapítvány nyitott mindazon szervezetek, magánszemélyek felé, akik céljainkkal, elveinkkel egyetértenek, és megvalósításukban közreműködnek.

Céljaink eléréséhez bármilyen adományt elfogadunk, ez lehet anyagi vagy tárgybeli támogatás.

KÉRJÜK,  AMENNYIBEN LEHETŐSÉGE VAN, TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL ALAPÍTVÁNYUNKAT.


GONDOSKODÁS ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁM:18536546-1-08

BANKSZÁMLASZÁM:
Duna Takarékszövetkezet
58600269-11128801


KURATÓRIUMI TAGOK

 • BARANYAINÉ TÓTH ÁGNES
 • BIACSICS ELVIRA
 • CSEH JUDIT
 • CSENDES IBOLYA
 • CSÉFALVAY ZSÓFIA
 • CSIBA ERZSÉBET
 • STEICZINGER NOÉMI
 • GICZI ERNA
 • ZIMMERER KÁROLYNÉ


ALAPÍTÓ TAGOK:

 • TAKÁTS GYULA
 • PAÁR LÁSZLÓNÉ