Hajléktalanokat Ellátó Szolgálat

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény a Kistérség településeinek hajléktalan-ellátása céljából Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20. szám alatt üzemelteti a Hajléktalanok Nappali Melegedőjét és a Hajléktalanok Átmeneti Szállását. A Nappali Melegedő és az Átmeneti Szálló egy épületkomplexumban található, így az integrált technikai feltételek mellett integrált szakmai munkát végzünk. A szolgálat további feladatkörébe tartozik a Népkonyhai szolgáltatás igénybevételének biztosítása.

Nappali Melegedő

A Nappali Melegedő a tizennyolcadik életévüket betöltött, önellátásra képes hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget, rendszeresen vagy esetenként. Nyitva tartás az év 365 napján 07 órától 19 óráig biztosított. Engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő.

A Nappali Melegedő feladata, hogy biztosítsa a közösségi együttlét, a biztonságos pihenés, személyes tisztálkodás, ruházat tisztítás, ételmelegítés, -elfogyasztás, információhoz való jutás lehetőségét. További szolgáltatások: szociális-, hivatalos ügyintézések segítése, álláskeresés támogatása.

A Nappali Melegedő igénybe vétele önkéntes, és térítésmentes. Az intézmény látogatásának alapfeltétele Házirend pontjainak betartása és az alkoholmentesség.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

A szolgáltatást azon 18. életévüket betöltött hajléktalan személyek vehetik igénybe, akik életvitelszerű lakáshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra, és a házirend előírásait maradéktalanul betartják.

A szállás feladata, hogy a személyes gondoskodást igénylő hajléktalan emberek részére biztosítson életvitelszerű lakhatási lehetőséget, és felkészítse őket az önálló életvitel folytatására. Az intézményi egység dolgozóinak célja az ügyfelek társadalmi visszailleszkedésének segítése, életvezetési képességeik javítása.

A nappali melegedőben jelzett feladatokon felül az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

  • éjszakai pihenést, ágyneműt
  • elsősegélyhez szükséges felszerelést,
  • segítségnyújtás családi és társadalmi kapcsolatok ápolásához,
  • szociális, mentális gondozást,
  • egyéni esetkezelést, csoportfoglalkozások szervezését a Szállóról történő továbblépés érdekében.

Az igénybevétel önkéntes, szerződéskötéssel maximum egy év időtartamra lehetséges, ami indokolt esetben legfeljebb egy évvel hosszabbítható meg.

Az intézmény szolgáltatásai az év 365 napján folyamatosak, a nap 24 órájában rendelkezésre állnak.

A szálló engedélyezett férőhelyszáma 43 fő, nemenként elkülönített szobákban. Párok együttes elhelyezésére nincs lehetőségünk.

Az ellátás első 30 napja térítésmentes, majd az Átmeneti Szálló igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, amely az igénybe vevő jövedelmének figyelembe vételével és a fenntartó térítési díjakról szóló határozata alapján, személyre szabottan kerül megállapításra.

Jelentkezni személyesen lehet, az ellátást a szakmai vezetőnél írásban kell kérelmezni. Feltétel: intézményi orvos vizsgálata, önellátásra való képesség.