Idősek Otthonai

„Aranykor” Idősek Otthona (Férőhely száma: 65 fő)
9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.

Idősek Otthona (Férőhely száma: 20 fő)
9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.

Szakmai vezető: Giczi Erna
Telefon: 96 566 262
Mobil: 06 20 250 5473
E-mail:

Az „Aranykor” Idősek Otthona és az Idősek Otthona a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás csatlakozott településein bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, igénylők részére biztosít teljeskörű ellátást. A bentlakásos ellátást azon időskorúak vehetik igénybe, akik betöltötték a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkeznek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.
Az Idősek Otthonaiban a 18. életévét betöltött, 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező, önmagáról gondoskodni nem képes beteg személy is ellátható, ha ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az Idősek Otthonai a következő szolgáltatásokat biztosítják az ellátottak számára:

 • lakhatás kis létszámú, 2-3-4 ágyas, otthonosan berendezett lakószobákban
 • napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg étkezés, diétás étrend is igényelhető)
 • az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és környezeti higiénéjének tisztán tartása, a személyes ruhák mosása, vasalása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése)
 • napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal
 • egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás megszervezését
 • egészségmegőrző programokon való részvétel
 • mentálhigiénés gondozás programok szervezésével, társas és családi kapcsolatok támogatásával, hitélet gyakorlásának biztosításával
 • speciális segítségnyújtás
 • egyéni bánásmód az ellátottak számára: az ellátást igénybe vevő részére az egyéni bánásmód biztosításával olyan fizikai, mentális, életvezetési segítség nyújtása, amelynek során a meglévő vagy csak a korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók megőrzésére, helyreállítására kerül sor
 • foglalkoztatás, amelynek keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat
 • érdekvédelem, szociális ügyintézés
 • érték- és vagyonmegőrzés

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

A szolgáltatást megelőzően a kérelmezőnél úgynevezett előgondozást végezünk. Amennyiben a kérelmező jogosult a szolgáltatás igénybe vételére, és az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető értesíti a jogosultat, és a kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik a kérelmezők elhelyezéséről. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető megállapodást köt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével.

Térítési díjra vonatkozó információkat lásd a rendelet 1. és 2. sz mellékletében: Térítési díj rendelet

Az igénybevétel kérelem adatlap kitöltésével lehetséges: Kérelem adatlap