Alapszolgáltatási Centrum

Az Alapszolgáltatási Centrum személyes gondoskodást nyújtó – szociális alapszolgáltatás keretében biztosítja az alábbi szolgáltatásokat: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátást idősek részére Mosonmagyaróvári Kistérség közigazgatási területén.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály utca 5.
Tel,fax: 96/206-041
Koordinátor: Arnhofferné Nagy Éva

Ellátási terület mosonmagyaróvári kistérség
Összes készülék: 386 db.

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

A készüléket az alábbi személyek közül azok vehetik igénybe akiknek krízishelyzetben a biztonságos életvitel feltételeinek biztosítása érdekében indokolt a gyors megjelenés és segítségnyújtás

  • azon időskorú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátásra részben képesek, de egészségi állapotuk indokolja a folyamatos felügyeletet,
  • fogyatékos illetve pszichiátriai betegek részére, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
  • azoknak, akik egészségi állapotuk és szociális helyzetük indokolja a szolgáltatást,
  • kritikus élethelyzetben nincs módjuk a segélykérésre, segítségre sem családtagtól, sem mástól nem számíthatnak,
  • akik szellemi állapotuk alapján alkalmasak a műszaki berendezés kezelésére,
  • akik vállalják a gondozásba vétel feltételeit

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:

  • az egyedül élő 65 év feletti személy,
  • az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
  • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Térítési díjra vonatkozó információkat lásd a rendelet 1. és 2. sz mellékletében: Térítési díj rendelet

Az igénybevétel kérelem adatlap kitöltésével lehetséges: