Gondoskodás Alapítvány

„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is –
valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”

Albert Schweitzer

Alapítvány céljai:

Az alapítvány 1998-ban azzal a céllal jött létre, hogy az egyre szaporodó szociális ellátást igénybe vevők számára lehetőségeihez képest figyelemmel kísérje és támogassa a hátrányos helyzetű rászoruló embereket. Az alapítvány továbbá szeretne a jelenlegi intézmények szakmai-működési feltételein, a gondozás színvonalán javítani, pl.: megfelelő szocioterápiás, rehabilitációs célú foglalkoztatás, a kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, az intézményen belüli közösségi élet szervezése, az egészségügyi, főként az orvosi ellátás hiányzó területeinek pótlása, mentális gondozás színvonalának emelése.

Az alapítvány közhasznú tevékenységének célja:

  • kulturális tevékenység, ezen belül a kulturált szabadidő-eltöltés feltételeinek javítása, az intézményen belüli közösségi életszervezése,
  • egészségügyi, rehabilitációs tevékenység
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségeinek elősegítése, szenvedélybetegek, munkanélküliek, hajléktalanok, veszélyeztetett gyermekek, többgyermekes családok, értelmi fogyatékos felnőttek, idősek státuszához igazodó segítségnyújtás,
  • évente egy alkalommal, ősszel, jótékonysági bál rendezése,
  • évente egy alkalommal kulturális est rendezése, a gondozottak közreműködésével,
  • karácsonyi vásár rendezése a gondozottak munkáiból,
  • a gondozottak, ellátottak üdültetésének és kirándulásának támogatása.

Az alapítvány nyitott mindazon szervezetek felé, akik céljainkkal, elveinkkel egyetértenek, és megvalósulásában közreműködnek.
A céljaink eléréséhez bármilyen adományt elfogadunk: anyagi vagy tárgybeli támogatást.

Kérjük adójának 1%-val támogassa alapítványunkat!
ADÓSZÁMUNK: 18536546-1-08

Elérhetőségeink:

9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály utca 5.
Tel./Fax: 06 96 206 041
Bankszámlaszám: 58600269-11128801
Adószám: 18536546-1-08

Kuratórium elnöke:

Zimmerer Károlyné
E-mail:
Mobil: 06 20 40 600 60

Kuratórium tagjai:

Boros Tiborné
Csendes Ibolya
Csiba Erzsébet
Cséfalvay Zsófia
Szeder Mihályné
Vargáné Bayer Andrea